พศจ.นครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติหน้าที่การรับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) หนใต้ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางพัทยา  ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย ๑. นางสุภาพร  ทองขวิด นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ๒. นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ๓. นายชยุต  มีรุ่งเรือง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่การรับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) หนใต้ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 882,459