พศจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตที่ดินวัด และแผ้วถางแนวเขตที่ดิน ณ วัดห้วยหอยโข่ง (ร้าง) ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางพัทยา  ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ พร้อมด้วยนางสาวอภิชญา  ร่อนรา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายจารุวัฒน์ กิตติธิรางกูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจแนวเขตที่ดินวัด และแผ้วถางแนวเขตที่ดิน ณ วัดห้วยหอยโข่ง (ร้าง) ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 882,616