พศจ.นครศรีธรรมราช ร่วมปฏิบัติหน้าที่การรับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) หนใต้ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางพัทยา  ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย ๑. นางสุภาพร  ทองขวิด นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ๒. นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ๓. นายชยุต  มีรุ่งเรือง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ๔. นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ๕. นางสาวพิมพ์ชนก  จิตต์มีธรรม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ๖. นายปฐม  ใสหนู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ๗. นางสุพรรณี  มาศเมฆ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่การรับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) หนใต้ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 882,459