พศจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่นำนายช่างรังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดกุฏ (ร้าง) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัทยา  ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวภาสินี  ถาวรวงศ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายนนทพร  บุญชุม  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่นำนายช่างรังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดกุฏ (ร้าง) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช การดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 882,459