วัดเขาขุนพนม

ที่ตั้งวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://tourwatthai.com/region/south/nakhonsithammarat/watkhaokhunphanom/


image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 980,754