สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการหน่วยทันตกรรม พระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนา ณ วัดบุญนารอบ การเยี่ยมถวายกำลังใจแก่คณะสงฆ์ผู้ดำเนินการ และพระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - ชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามสอบวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ การเยี่ยมถวายกำลังใจแก่คณะสงฆ์ผู้ดำเนินการ และพระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - ชั้นเอก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามสอบวัดประดู่พัฒนาราม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 688,301