พศจ.นศ. ร่วมเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามสอบวัดศรีพิบูลย์ (ธ) อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พศจ.นศ. ร่วมเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามสอบวัดพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พศจ.นศ. ร่วมเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามสอบวัดสระเรียง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พศจ.นศ. ร่วมเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามสอบวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พศจ.นศ. ร่วมเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามสอบวัดศรีมาราม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,361