“พศจ.นศ.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๔” ลงพื้นที่รังวัดร่วมกับช่างรังวัด สนง.ที่ดินจังหวัดนครศรีฯ สาขาทุ่งสง เพื่อตรวจสอบพื้นที่และบันทึกถ้อยคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดิน วัดขรัวอินทร์ (ร้าง) ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดประโยชน์ให้เช่าที่ดินวัดบ้านพรต (ร้าง) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช “พศจ.นศ.เข้ากราบสักการะและขอพร พระครูบริหารสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอปากพนัง (ธ) เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ วัดรามประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” “เข้าร่วมประชุมหารือกรณีการขอสร้างวัดศาลาตะเคียน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,845