โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕

1. โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระพรหมจริยาจารย์ 
เจ้าคณะใหญ่หนใต้  ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์  จังหวัดตรัง
https://youtu.be/lE8lilWO7XI

2. โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระเทพวชิรากร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่
https://youtu.be/GYspHvrZi2c


image วิดีโอ
อวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระเทพวชิรากร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 980,754