แบบฟอร์มและเอกสารตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf โครงการบวชเฉลิมพระเกียรติ.pdf |
pdf ใบสมัครอุปสมบท.pdf |
pdf กำหนดการอุปสมบท.pdf |
pdf ตัวอย่างหนังสือรับรอง.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 882,527