"ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุภายใต้โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ภายใต้โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,809