ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ
CCF_000009.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,315