ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคม อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เช |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,029,800