ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2564

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2564
ภายใต้โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก
เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์เอกสารประกอบ
ยกเลิก.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,018