“การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินวัดหนองเกี้ย (หนองเกรียง) (ร้าง) จังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินวัดหนองเกี้ย (หนองเกรียง) (ร้าง) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,726