"พระราชสิริธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง มอบเงินสนับสนุนในสถานการณ์โควิด-19"

พระราชสิริธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ได้มอบเงินสนับสนุนแก่ โรงพยาบาล ดังนี้ 
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. โรงพยาบาลพ่อท่านคล้าย                   จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท
๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง       จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท
๓. โรงพยาบาลนาบอน                          จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ                     จำนวน  ๔๐,๐๐๐  บาท
๒. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช      จำนวน  ๔๐,๐๐๐  บาท
๓. โรงพยาบาลทุ่งสง                              จำนวน ๔๐,๐๐๐  บาท
๔. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอช้างกลาง      จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนาวหวาน  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พระราชสิริธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง พร้้อมด้วยคณะพุทธบริษัท ๑๗ คน 
ได้มอบเงินจำนวน  ๕๑,๐๐๐ บาท เพื่อเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนามพ่อท่านคล้าย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นเวลา ๑๐ วัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,829