“โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกติดตามตรวจสอบการดำเนินการการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ตามโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดไสมะนาว อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,835