“โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินการ การบูรณปฏิสังขรณ์วัด ตามโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดปากนครบน และวัดจันทาราม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,789