“ พศจ.นศ. เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ณ สนามสอบวัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๐ น. นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ข้าราชการ เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ณ สนามสอบวัดประดู่พัฒนาราม   อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,814