“พศจ.นศ.ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตเช่าที่ดิน วัดบ้านพรต (ร้าง) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวภาสินี ถาวรวงศ์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายนนทพร บุญชุม                     เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตเช่านางอำนวย วงค์พลัด ผู้เช่าที่ดินวัดบ้านพรต (ร้าง) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,849