“หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร ของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,809