“พศจ.นศ. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการภายในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช”

             วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการภายในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,846