“ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน วัดบางลิงค์ (ร้าง) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

        วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสาวอภิชญา ร่อนรา ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายเชาวลิต บัวเผียน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน วัดบางลิงค์ (ร้าง) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,845