“พศจ.นศ.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๔”

          วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสาวเฉลิมขวัญ ส้มแป้น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ   เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA ๔.๐)  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (WEBEX) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,195