พิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. พระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,209