พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี ๒๕๖๕

      วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี ๒๕๖๕ นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราช เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,510