สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและมอบเกียรติบัตร พระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) ณ อาคารศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                   วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพัทยา  ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ น.ส.ศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและมอบเกียรติบัตร พระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) ณ อาคารศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ (ธ) และ ๑๗-๑๘ (ธ) เป็นประธานในพิธี และพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค ๑๖ (ธ) พระครูสิริธรรมาภิรัต เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) กล่าวให้โอวาแก่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศและรับเกียรติบัตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,187