พิธีเปิดโครงการอบรมพระวิทยากร กระบวนธรรม ภาคใต้ รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวณิชาภัทร งามสง่า นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวเฉลิมขวัญ ส้มแป้น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระวิทยากร กระบวนธรรม ภาคใต้ รุ่นที่ ๓ โดยมีพระราชปริยัติเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดศิลาชลเขต (สวนยายพริก) ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการนี้ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,227