การลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอาคารเลขที่ ๑๒๖๐/๒๙ - ๓๒ ของวัดเจดีย์ยักษ์ (ร้าง)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ พร้อมด้วยนายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอาคารเลขที่ ๑๒๖๐/๒๙ - ๓๒ จำนวน ๔ คูหา ของวัดเจดีย์ยักษ์ (ร้าง) ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,223