กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๒๕๖๕ บริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวณิชาภัทร งามสง่า นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๒๕๖๕ บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จำนวน ๔๓ หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมฯ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ มอบแก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,231