การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ๔ สาขา ได้แก่
๑) ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
๒) ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ปราชญ์เกษตรดีเด่น
๔) ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ | ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน : (moac.go.th)


ไฟล์เอกสารประกอบ
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ |
แผ่นพับการสรรหาปราญ์เกษตรของแผ่นดินปี 2566.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 135,067