การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสร้างขออนุญาตวัด

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวณิชาภัทร งามสง่า นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ของนายธรรมรัตน์ จำนงค์จิตร ขออนุญาตสร้างวัดที่หนองหาด หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอฉวาง เป็นประธาน ณ วัดธาตุน้อย ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 135,087