พิธีลาสิกขาพระภิกษุ จำนวน ๑๕ รูป จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวศิริกรรณ คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในพิธีลาสิกขาพระภิกษุ จำนวน ๑๕ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธ) เป็นประธานในพิธี ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,338