การประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการปลูกฝังค่านิยมวิถีพุทธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ปฏิบัติบูชา ตามรอยพระสัมมาฯ สู่นครบวรสุข"

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวศิริ กรรณ คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการปลูกฝังค่านิยมวิถีพุทธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ปฏิบัติบูชา ตามรอยพระสัมมาฯ สู่นครบวรสุข" ร่วมกับคณะสงฆ์วัดศรีมาราม และที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปิยะศรีมารัต เจ้าคณะอำเภอพิปูน เจ้าอาวาสวัดศรีมาราม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ วัดศรีมาราม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 688,301