ถวายโฉนดที่ดินวัดมัชฌิมภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 10.00  น.
ว่าที่ร้อยตรีประภาส  รักษ์ศรีทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช   ร่วมกับ
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถวายโฉนดที่ดินวัดมัชฌิมภูมิ  หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ  21  ไร่  -  งาน   66  6/10     ตารางวา
ให้แก่  พระมหาธงชัย  โอภาโส  รักษาการ เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมภูมิ
ณ  วัดมัชฌิมภูมิ  หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,855