กิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop ถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕"”

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางลภัสรดา พรหมสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลางและประจำหน ตลอดจนรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยพระธรรมวชิรานุวัตร ดร. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 225,142