ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดพิบูลยาราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่ นายเจียร กันเกศ พ.ศ......

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf นศ 0035 ว1123.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 688,301