การอบรมการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ ผ่านระบบ Zoom meeting

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนายประสาร อชัยยัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายปฐม ใสหนู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมอบรมการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ ผ่านระบบ Zoom meeting ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 432,008