การลงพื้นที่ชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน วัดต้นพุฒ (ร้าง)

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวอภิชญา  ร่อนรา ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเชาวลิต บัวเผียน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ เป็นผู้ชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน วัดต้นพุฒ (ร้าง) ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 429,870