พิธีสรงน้ำศพ พระครูบรรพตสมาจาร (สังข์ กตฺปุญโญ)   อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวรรณา  อายุ 104 ปี 45  พรรษา

วันศุกร์ที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา 15.00  น.
นายธีรเดช  จันทรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีสรงน้ำศพ พระครูบรรพตสมาจาร (สังข์ กตฺปุญโญ)  
อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวรรณา  อายุ 104 ปี 45  พรรษา
ณ  วัดคีรีวรรณา  ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 102,496