กิจกรรมศาสนสัมพันธ์โครงการ “เดินด้วยกันนำพาสันติ”  กิจกรรม “ศรีวิชัย...แสงแห่งสันติธรรม”

วันพฤหัสบดีที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   เวลา 17.00 น.
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์โครงการ “เดินด้วยกันนำพาสันติ”  กิจกรรม “ศรีวิชัย...แสงแห่งสันติธรรม”
โดยมี  นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานร่วมกับ
พลตรี วรพล วรพันธ์  รองแม่ทัพภาคที่ 4  
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) / เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   
และตัวแทนของศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ในการนี้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ฯ
ณ ศาลา 100 ปี  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,586