พศจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ชี้ระวังแนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดินวัดหัวอิฐ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่ชี้ระวังแนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดินวัดหัวอิฐ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,029,750