พศจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมตรวจสภาพป่า กรณีขออนุญาตใช้ที่ป่าเพื่อสร้างวัด ณ วัดปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสาวณิชาภัทร งามสง่า นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสภาพป่า กรณีขออนุญาตใช้ที่ป่าเพื่อสร้างวัด ณ วัดปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 980,678