พศจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำแด่เจ้าอาวาสวัดดอนรักษาในการการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินของวัด และจัดทำผังผู้เช่า ณ วัดดอนรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ กิตติธิรางกูร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ นายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำแด่เจ้าอาวาสวัดดอนรักษาในการการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินของวัด และจัดทำผังผู้เช่า ณ วัดดอนรักษา ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 980,754