พศจ.นครศรีธรรมราช ออกกำลังกายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกกำลังกายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 980,678