พศจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ "กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎรวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงผนวชครบ ๒๐๐ ปี

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ "กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎรวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงผนวชครบ ๒๐๐ ปี ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,029,750