พศจ.นครศรีธรรมราช ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภารรัฐ หลักสูตรการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Social Media For Information)

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสุพรรณี มาศเมฆ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภารรัฐ หลักสูตรการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Social Media For Information) โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เมืองดี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ ห้องกิตติศักดิ์ ชั้น ๑ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,029,703