พศจ.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือแนวทาง การดำเนินการเกี่ยวการขอรับผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อทอดถวาย ณ วัดคงคาวดี ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสุภาพร ทองขวิด นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายธีธัช ทิมแท้ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือแนวทาง การดำเนินการเกี่ยวการขอรับผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อทอดถวาย ณ วัดคงคาวดี ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้นำท้องที่ ณ วัดคงคาวดี ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,029,750