พศจ.นครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอพื้นที่ของวัดจันทาราม คืนจากผู้ใช้ประโยชน์ ณ วัดจันทาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวณิชาภัทร งามสง่า นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวภาสินี ถาวรวงศ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอพื้นที่ของวัดจันทาราม คืนจากผู้ใช้ประโยชน์ ณ วัดจันทาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,029,703