“การตรวจสอบพื้นที่กันเขตจัดประโยชน์วัดอินทาราม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และกองงานคณะสงฆ์จังหวัดฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่วัดอินทาราม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบพื้นที่กันเขตจัดประโยชน์เพื่อประโยชน์ของคณะสงฆ์และพระศาสนาต่อไป ในการนี้ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวณิชาภัทร งามสง่า นักวิชาการศาสนาชำนาญ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,873