“โครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักศาสนศึกษาวัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พระเดชพระคุณพระราชปริยัติเวที  เจ้าสำนักเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช พระมหาบวร ปวรธมฺโม พระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายธีรเดช  จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เยี่ยมและถวายกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สำนักศาสนศึกษาวัดสระเรียง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพระครูพรหมเขตคณารักษ์  เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,838