กิจกรรมเสวนาธรรม “ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ สู่พระพุทธศาสนา ๔.๐” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

                 วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเสวนาธรรม “ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้ สู่พระพุทธศาสนา ๔.๐”  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีนางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายพุทธศาสนิกชนจากอาสาสมัครสาธารณสุข พุทธสมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,273